Using Let’s Encrypt SSL certificates with your WordPress instance in Amazon Lightsail

Instruktioner för Let’s Encrypt SSL certificates för WordPress på Lightsail instans.

https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/en_us/articles/amazon-lightsail-using-lets-encrypt-certificates-with-wordpress

Starta om Apache (Bitnami)

För att starta om Apache på Amazon Lightsail instansen kör följande kommando:

sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache

Klicka här för instruktioner att starta om Apache på Raspberry Pi.

Se även: Start Or Stop Services

Kontrollera Raspbian version

För att kolla vilken version av Raspbian man kör på sin Raspberry Pi kör kommandot nedan:

cat /etc/os-release

Vilket resulterar i:

PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" 

The following packages have been kept back

Efter jag körde kommandot:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Fick jag följande meddelande:

The following packages have been kept back:

Följt av en lista med paket som inte blivit installerade.

För att installera dessa paket kör kommandot:

sudo apt-get --with-new-pkgs upgrade

Detta installerar paketen som hölls tillbaka.

Använda PhpMyAdmin

För att komma åt PhpMyAdmin på servern börja med att starta en terminal och skriv kommandot:

sudo ssh -N -L 8888:127.0.0.1:80 -i LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem bitnami@3.120.110.227 

Detta för att skapa en SSH-tunnel till servern.

Öppna sedan en webbläsare och gå till http://127.0.0.1:8888/phpmyadmin

Inloggning

Logga in med root och lösenordet som man fick vid installationen.

Lämpliga saker att göra är att optimera databasen lite då och då gissar jag.